REFURB TASKI SWINGO 855B SN# 7517742010184

NRFTKI0184 MFG #: REFURB