Tennant 1220217 - Brush Assembly, Disk, Scb, 14.0D, Sab

AMV1220217 MFG #: TNN1220217

Tennant 1220217 Disk Brush Assembly Scb, 14" Sab