Tennant 1220239 - Brush Assembly, Disk, Scb, 14.0D, Sab

AMV1220239 MFG #: TNN1220239

Tennant 1220239 Disk Brush Assembly 14"