Tennant 28386 - Motor - Vacuum 3 Stage 42V

AMV28386 MFG #: TNN28386
Tennant 28386 Vac Motor, 42V Dc, 3 Stage