Taski 1220060 - Rear Blade, Urethane

AMV1220060 MFG #: TAS1220060

Taski 1220060 Urethane Rear Blade