Powr-Flite 1998 - Motor 36V 3 Stage 17.8A

AMV1998 MFG #: PWF1998

Powr-Flite 1998 Vacuum Motor 36V 3 Stage 17.8A